Pokyny pro autory

www.ORLtube.cz je vzdělávací online portál České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, který umožní sledovat záznamy vybraných odborných přednášek, odborných akcí, prezentací (e-learningových kurzů), ale i záznamy z různých druhů operačních zákroků či diagnostických postupů. Dále je i možnost živých přenosů. Vyhledávání je rozděleno dle nastavených parametrů – např. rok, název akce/typ prezentace, jméno řečníka a anatomické lokalizace. ORLtube je volně přístupný bez registrace a je zcela zdarma.

Abychom společně tento portál naplnili zajímavým obsahem, budeme rádi za zaslání Vašich prezentací (videí), o které se chcete podělit s odbornou veřejností.  A to ve formátu:

  • Komentovaná prezentace v PowerPointu
  • Video záznam ideálně v kvalitě 16:9 full HD ve formátu MP4
  • Záznam přednášky programem Camtasia

K správnému zařazení Vaší prezentace/videa, a k jejímu lepšímu vyhledávání na ORLtube, budeme dále potřebovat její podrobné označení

  • Název prezentace/videa
  • Jména autora
  • Datum/rok vzniku prezentace/videa
  • Pracoviště
  • Orgán (anatomická lokalita), kterého se prezentace týká
  • Případně další klasifikace tématu prezentace/videa

Vaše práce zasílejte na email sekretariátu ORL orl@associationhouse.cz. Společně s Vaší prezentací nám zašlete vyplněný a podepsaný formulář „Souhlas s publikováním prezentace/videa“. Konečný výběr zaslaných prezentací/videí podléhá předchozímu schválení vědeckým sekretářem.

Pokud máte námět na živý přenos, neváhejte nás kontaktovat. Rádi s Vámi domluvíme technické podrobnosti.

Těšíme se na spolupráci

Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Vědecký sekretář ČSORLCHHK

Ing. Lucie Šmídová
Asociační management ČSORLCHHK
orl@associationhouse.cz

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Najdete nás také zde

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
vědecký sekretář ČSORLCHHK
Klinika dětské ORL
FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 BRNO
E-mail: orl@associationhouse.cz

Asociační management pro ČSORLCHHK vykonává společnost
Guarant International s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Šmídová
Tel: +420 284 001 411
Mobil: +420 720 966 009
E-mail: smidova@associationhouse.cz

Mobilní aplikace:
Google Play
Apple Store

Facebook:
Facebook