Chirurgická léčba obstrukční spánkové apnoe u dospělých

Lektor: Jaroslav Betka
Pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK, FN v Motole

Akce: E-learningový kurz UK

- Praha

Zpět

Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

Kontakty

Najdete nás také zde

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
vědecký sekretář ČSORLCHHK
Klinika dětské ORL
FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 BRNO
E-mail: orl@associationhouse.cz

Asociační management pro ČSORLCHHK vykonává společnost
Guarant International s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Šmídová
Tel: +420 284 001 411
Mobil: +420 720 966 009
E-mail: smidova@associationhouse.cz

Mobilní aplikace:
Google Play
Apple Store

Facebook:
Facebook