Chirurgická léčba obstrukční spánkové apnoe u dospělých

Lektor: Jaroslav Betka
Pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK, FN v Motole

Akce: E-learningový kurz 1. LF UK

- Praha

Zpět

Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

Kontakty

Najdete nás také zde

Partneři

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
prof. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
vědecký sekretář ČSORLCHHK
E-mail: orl@otorinolaryngologie.cz

Asociační management pro ČSORLCHHK vykonává společnost
Asociační s.r.o.
Kontaktní osoba: Veronika Janůrková, DiS.
Tel: +420 720 967 147
E-mail: janurkova@asociacni.cz

Mobilní aplikace:
Google Play
Apple Store

Facebook   Instagram