Chyby a omyly screeningu sluchu novorozenců v České republice

Lektor: V. Chrobok
Pracoviště: Hradec Králové

Akce: PREVON (2019)

22.10.2019 - 23.10.2019 - Praha

Přednáška zazněla v rámci konference PREVON 2019, která je organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904, který je spolufinancován Evropskou unií a jehož příjemcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Natočení přednášky bylo financováno z tohoto projektu a organizováno Národním screeningovým centrem ČR. Více informací o projektu najdete na webu Národního screeningového centra ČR.

Zpět

Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

Kontakty

Najdete nás také zde

Partneři

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
vědecký sekretář ČSORLCHHK
Klinika dětské ORL
FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 BRNO
E-mail: orl@otorinolaryngologie.cz

Asociační management pro ČSORLCHHK vykonává společnost
Asociační s.r.o.
Kontaktní osoba: Veronika Janůrková, DiS.
Tel: +420 720 967 147
E-mail: janurkova@asociacni.cz

Mobilní aplikace:
Google Play
Apple Store

Facebook   Instagram

www.jaknavertigo.cz