Multifaceted aspects of the diagnosis and treatment of unilateral vocal fold palsy

Lektor: Zábrodský M., Tedla M., Kinnari T., Hansen K., Kalitová P.
Pracoviště: Praha, Bratislava, Finsko, Německo

Akce: 84. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP 2023

31.05.2023 - 02.06.2023 - České Budějovice

RT 7: Multifaceted aspects of the diagnosis and treatment of unilateral vocal fold palsy - Úvod - Zábrodský M., Praha

RT7: Conservative approach to UVFP - Kalitová P., Praha

RT7: Dysphagia in UVFP - Tedla M.,  Bratislava

RT7: Injection laryngoplasty in UVFP - Hansen K., Německo

RT 7: Multifaceted aspects of the diagnosis and treatment of unilateral vocal fold palsy - Helsinki concept - Kinnari T., Finsko

RT 7: Multifaceted aspects of the diagnosis and treatment of unilateral vocal fold palsy Conclusion - Zábrodský M., Praha

Zpět

Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

Kontakty

Najdete nás také zde

Partneři

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
vědecký sekretář ČSORLCHHK
Klinika dětské ORL
FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 BRNO
E-mail: orl@otorinolaryngologie.cz

Asociační management pro ČSORLCHHK vykonává společnost
Asociační s.r.o.
Kontaktní osoba: Veronika Janůrková, DiS.
Tel: +420 720 967 147
E-mail: janurkova@asociacni.cz

Mobilní aplikace:
Google Play
Apple Store

Facebook   Instagram

https://www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy/moznosti-biologicke-lecby-u-crswnp-131425